Contracts and allotments

Cfare eshte nje allotment?

Nje allotment eshte nje kontrate midis nje klienti biznes dhe nje strukture hotelerie ku nje numer dhomash i rezervohet per shitje klientit biznes dhe karakterizohet nga limitime specifike ne kohe dhe perdorim. Ne kliente biznes perfshijme operatoret turistik, kompani dhe agjensi te ndryshme qe blejne dhoma per nje periudhe te caktuar dhe i rishesin ato tek partneret dhe klientet e tyre.

Cdo allotment ka nje date skadimi, e quajtur Release, e cila perfaqeson daten e fundit brenda se ciles klientet biznes kane te drejte te rishesin dhomen. Nese klienti biznes nuk ka mundesi te shese te gjitha dhomat e rezervuara per te perpara kesaj date, duhet ti leshoje keto (Release) per tu perdorur nga menaxhimi i hotelit.

PMS Ericsoft thjeshton planifikimin e kontratave me operatoret turistik dhe agjensite

Menaxhimi i ketyre kontratave mund te kthehet ne nje aktivitet kompleks, vecanerisht kur termat e kontratave jane te ndryshme per cdo operator turistik apo agjensi. Moduli Contracts and Allotments eshte krijuar per te menaxhuar keto kontrata komplekse ne menyre eficente dhe te automatizuar. Moduli te lejon te:

  • Menaxhosh nje numer infinit kontratash

  • Shikosh dhe modifikosh ne cdo kohe disponibilitetin dhe termat e shitjes

  • Dakordesosh me agjentin dhe/ose prenotuesin mbi komisionet qe duhet te paguhen (komisione nga qendrimi, sherbimet apo spa)

  • Vendosesh modalitetin e fatures (half credit, full credit, etj.)

  • Vendosesh nje tipologji apo kategori te caktuar dhe politikat specifike perkatese per depozitat dhe anullimet me mundesi implementimi penalitetesh

  • Te lidhesh nje prenotim me nje allotment specifik

  • Te zgjedhesh te mos pranosh nje prenotim nese ka perfunduar disponibiliteti, ose ta pranosh gjithsesi ne extra-allotment

  • Te perfshish apo jo dhomat e rezervuara per nje allotment ne perllogaritjen e perqindjes se okupimit gjate aktiviteteve te yield management

Rezervo tani nje demonstrim per ty

Nje ekspert ericsoft do te ndihmoje te gjesh zgjidhjen me te pershtatshme per nevojat e tua

Copyright © 2017 Ericsoft Srl - Via Adriatica, 62, Misano Adriatico (RN) - Italia
Website created with ericsoft