Contracts and allotments

Thjeshton kontrata planifikimit

Menaxhimi i ERICSOFT lehtëson planifikimin e kontratave me operatorët turistikë dhe agjencive
Moduli Kontratat dhe ndarjen e ERICSOFT është menduar për ata që duan për të menaxhuar kontratat e biznesit në një të shpejtë dhe të automatizuar.

Me çfarë software mund të integrohen?

Software të gjitha në një

Përmirëson menaxhimin e hotelit tuaj

Copyright © 2017 Ericsoft Srl - Via Adriatica, 62, Misano Adriatico (RN) - Italia
Website created with ericsoft