Automatizo menaxhimin e porosive dhe gjendjeve me nje program te besueshem dhe sakte

Moduli i magazines lejon menaxhimin automatik te gjendjeve, perllogaritjen e sasive minimale te nevojshme dhe dergimin e porosive tek furnitoret.

Gjithashtu, mund te analizoni koston e artikujve, te keni akses ne historikun dhe te llogarisni kostot e lendeve te para.

Cilet produkte mund te integrohen?

Zgjidhja all-in-one

Organizo restorantin tend

Menaxho piken e shitjes

Organizo hotelin tend

Copyright © 2017 Ericsoft Srl - Via Adriatica, 62, Misano Adriatico (RN) - Italia
Website created with ericsoft