Automatizojnë menaxhimin e urdhrave dhe inventarëve me një software të besueshme dhe të sakta

Moduli depo lejon juve te menaxhoni automatikisht inventarit, të llogaritur inventarin dhe për të dërguar urdhra të furnizuesit. Përveç kësaj, ju mund të analizuar kostot, të kenë qasje në historike dhe të llogaritur koston e lëndëve të para të përdorura.

Me çfarë software mund të integrohen?

shumë karakteristika

Planifikoni restorantin tuaj

Menaxho pikë të holla

Planifikoni hotelin tuaj

Copyright © 2017 Ericsoft Srl - Via Adriatica, 62, Misano Adriatico (RN) - Italia
Website created with ericsoft