Inventory

Perdor akoma laps e leter?

Ne cdo biznes, pavaresisht permasave te tij, eshte e rendesishme te mbash nen kontroll kostot dhe te ardhurat. Shume perpiqen akoma te bejne perllogaritjet duke perdorur laps e leter, pa konsideruar pasojat e mundshme. Pasoja, qe mund te duken pa rendesi por qe ne terma afatgjate demtojne performancen e biznesit. Perdorimi i nje programi per menaxhimin e magazines eshte i domosdoshem ne industrine HORECA.

Automatizo menaxhimin e porosive dhe gjendjeve me nje program te besueshem dhe sakte

Moduli i magazines, i aktivizueshem ne te gjithe programet menaxheriale ericsoft, lejon te krijosh dhe lidhesh nje numer infinit magazinash. Ky modul pervec se ofron nje analize te imtesishme te kostove dhe te dhenave historike mbi marreveshjet e dakordesuara me furnitoret, lejon perllogaritjen e kostove te recepturave si dhe krahasimin e marreveshjeve me furnitoret per te evidentuar me fitimpruresen. Nga moduli i magazines, eshte e mundur te eksportohen nje numer i madh raportesh per te patur nje kontroll me te madh mbi veprimet e kryera, midis te cileve me te perdorurit jane:

  • Analize e levizjeve te magazines sipas dates dhe nivelit: ngarkime, shkarkime dhe transferime neper magazina te grupuara sipas dates dhe nivelit.

  • Inventari i magazines: artikujt gjendje sipas sasise dhe vleres perkatese per cdo magazine.

  • Artikuj nen gjendje minimale: lista e artikujve qe jane nen gjendjen minimale te paracaktuar ne konfigurim.

  • Kosto e mesme e ponderuar: perllogaritje reale e kostove te artikujve gjendje ne magazine.

  • Analize kosto per perberesit e recepturave: e perllogaritur mbi sasite, kostot, cmimet dhe marzhet e arritura nga artikujt e shitur ne nje periudhe kohore.

Zgjidh Ericsoft per menaxhimin e magazines tende

Moduli i magazines lejon menaxhimin automatik te gjendjeve, perllogaritjen e sasive minimale te nevojshme dhe dergimin e porosive tek furnitoret. Gjate konfigurimit duhet te vendosesh sasite minimale dhe maksimale te gjendjeve te nevojshme per cdo artikull. Programi automatikisht do te evidentoje artikujt nen sasine e nevojshme dhe do te krijoje porosite per furnitoret me sasine e mjaftueshme per te arritur limitin e paracaktuar ne konfigurim. Me pas, kjo porosi do te konvertohet ne fature dhe sasite perkatese do te shtohen automatikisht ne magazine.

Rezervo tani nje demonstrim per ty

Nje ekspert ericsoft do te ndihmoje te gjesh zgjidhjen me te pershtatshme per nevojat e tua

Copyright © 2017 Ericsoft Srl - Via Adriatica, 62, Misano Adriatico (RN) - Italia
Website created with ericsoft