Në të njëjtën kohë të menaxhuar të gjitha kompanitë tuaj:
zinxhirët e hoteleve, furnizim ushqimi dhe pakicë.

Ndërfaqe të vetme për të menaxhuar të gjitha strukturave tuaja në të njëjtën kohë. Multi modul ERICSOFT e kompanisë lejon konfigurimin e një numër të pakufizuar të kompanive në një bazë të dhënash të vetme të centralizuar.

Me çfarë software mund të integrohen?

Software të gjitha në një

rritet restorantin tuaj

Një ndërfaqe grafike single

Copyright © 2017 Ericsoft Srl - Via Adriatica, 62, Misano Adriatico (RN) - Italia
Website created with ericsoft