Multi Property

Ke disa struktura te shperndara gjeografikisht dhe je i preokupuar per menaxhimin e tyre?

Sic e di, te menaxhosh nje strukture HORECA nuk eshte aktivitet i thjeshte, kerkon impenjim konstant, dedikim dhe nje program menaxhimi te pershtatshem. Cfare do te thote te menaxhosh dy, tre apo me shume struktura te tilla? Sigurisht rritje e komplesiteteve, problemeve dhe reduktim i kontrollit mbi proceset dhe aktivitetet e perditshme.

Egzistojne shume zgjidhje teknologjike qe mund te na asistojne ne menaxhimin e cdo strukture. Sidoqofte duhet te kemi parasysh qe instalim i vecante i nje PMS ne cdo strukture nuk eshte i mjaftueshem, pasi nje komunikim i vazhdueshem midis tyre eshte i domosdoshem per te garantuar kontrollin e deshiruar.

Menaxho te gjitha strukturat e tua njekohesisht: hotel, restaurant dhe zinxhire retail

Moduli Multi Property i ericsoft lejon te konfigurosh nje numer infinit strukturash ne nje baze te dhenash te qenderzuar. Te gjitha strukturat mund te jene te lidhura me njera tjetren, si dhe operatoret te punojne ne secilen prej tyre nese u lejohet. Ne fakt, ky modul te lejon te:

  • Ndash dhe te kesh akses ne nje baze te dhenash te qenderzuar. Kartela e klientit e krijuar ne nje strukture do te jete aksesueshme nga te gjitha strukturat e tjera te grupit

  • Thjeshtosh dhe unifikosh proceset e konfigurimit te PMS per cdo hotel/restaurant, te krijosh kategori produktesh te standartizuara dhe lista te perbashketa per te gjitha strukturat

  • Shikosh raportet e cdo strukture per te monitoruar performancen, zhvillosh analiza ne periudha te ndryshme si dhe te krahasosh rezultatet e tyre

  • Shikosh nga cdo post pune informacionet perkatese mbi shitjet dhe produktet gjendje ne magazina

  • Personalizosh PMS per cdo strukture sipas specifikave te tyre, pa hequr dore nga nje kontroll global mbi to

  • Te punosh nga cdo post pune ne modalitet te vecuar apo te qenderzuar ne baze te nevojave dhe specifikave

Nuk ka disponibilitet? Asnje problem

Moduli Multi Property per Suite 4° and Hotel 4°, te lejon te thjeshtosh dhe shpejtosh operacionet e front-office. Perdoruesit, nese kane te drejta mund te aksesojne cdo strukture nga cdo post pune. Kjo te lejon te kontrollosh disponibilitetin e cdo strukture akomodimi te grupit. Ky funksion eshte vecanerisht i nevojshem nese lind nevoja per te levizur nje prenotim nga nje strukture e grupit ne nje tjeter kur nuk ka disponibilitet tek e para.

Rezervo tani nje demonstrim per ty

Nje ekspert ericsoft do te ndihmoje te gjesh zgjidhjen me te pershtatshme per nevojat e tua

Copyright © 2017 Ericsoft Srl - Via Adriatica, 62, Misano Adriatico (RN) - Italia
Website created with ericsoft