Program per menaxhimin e shume bizneseve te hotelerise dhe restoranteve

Menaxho te gjitha strukturat e tua njekohesisht: hotel, restaurant dhe zinxhire retail.

Nje nderfaqe unike per te gjitha strukturat ne te njejten kohe. Modulo Multi Property i Ericsoft mundeson konfigurimin e nje numri infinit kompanish brenda nje databaze te qenderzuar.

Cilet produkte mund te integrohen?

Zgjidhja all-in-one

Organizo restorantin tend

Vetem nje nderfaqe grafike

Copyright © 2017 Ericsoft Srl - Via Adriatica, 62, Misano Adriatico (RN) - Italia
Website created with ericsoft