Offline

Problemet e lidhjes?

Vazhdon për të menaxhuar të gjitha pikat të holla edhe pa lidhje interneti me Formularin Offline

Me çfarë software mund të integrohen?

Software të gjitha në një

Grow restorantin tuaj

Speed up pikë të holla

Copyright © 2017 Ericsoft Srl - Via Adriatica, 62, Misano Adriatico (RN) - Italia
Website created with ericsoft