Centrali telefonik

Central telefonik me shume funksione!

Moduli i Ericsoft te mundeson te nderfaqsoni dhe centralin telefonik, per te menaxhuar check-in dhe check-out, zilen, gjendjen e pastrimit te dhomes dhe komunikimin me recepsioni.

Cilet produkte mund te integrohen?

Zgjidhja all-in-one

Permirso menaxhimin e hotelit tuaj

Copyright © 2017 Ericsoft Srl - Via Adriatica, 62, Misano Adriatico (RN) - Italia
Website created with ericsoft