Hotel 4°

Menaxho gjithshka nga nje nderfaqe e vetme

Contracts and Allotments

Menaxho kontratat me biznesin dhe agjencite ne menyre eficente dhe te automatizuar

Multi property

Menaxho te gjithe hotelet e tua njekohesisht nga nje nderfaqe e vetme

Multi resource

Koordino dhe menaxho shume thjeshte gjithe trajtimet Spa dhe tipet e tjera te sherbimeve qe deshiron te ofrosh

Interactive TV

Ngarko automatikisht ne faturen e dhomes filmat e blere nga klienti

Key Cards interface

Menaxho hyrjen ne dhome nepermjet sistemeve kryesore te automatizimit te godinave

PBX

Ngarko automatikisht ne faturen e dhomes telefonatat e bera nga klienti

Stock Control

Menaxhim automatik dhe i besueshem i magazines

Export

Eksporto te dhenat financiare ne formate standarte universale

Routing

Shpejto kontabilizimin ne "front-office" ne projektim apo ne momentin e nevojshem

Shume funksione per te menaxhuar hotelin tuaj

Rrisni prenotimet

Permirsoni te ardhurat

Konverto klientet e tu ne ndjekes besnik

  • Permirso politikat e tarifimit

  • Konverto klientet e tu ne ndjekes besnik

  • Menaxho agjencite dhe operatoret turistike

  • Menaxho shume struktura

  • Autmoatizo aksesin ne dhome

  • Shpejto faturimin ne front-office

Copyright © 2017 Ericsoft Srl - Via Adriatica, 62, Misano Adriatico (RN) - Italia
Website created with ericsoft