Risto 4°

Menaxho gjithshka nga nje nderfaqe e vetme

Radio devices

Thjeshto dhe rrit eficencen e punes se stafit brenda struktures

Offline

Menaxho ne menyre te qenderzuar pika te ndryshme shitje te shperndara gjeografikisht edhe ne mungese te lidhjes ne internet

Export

Eksporto te dhenat financiare ne formate standarte universale

Shume funksione per te menaxhuar restorantin tuaj

Konverto klientet e tu ne ndjekes besnik

Organizo magazinen

Menaxho disa struktura

  • Krijo fatura te ndara per te njejten tavoline

  • Krijo fature te perbashket per disa tavolina

  • Kontrollo faturat e papaguara

  • Menaxho klientet, furnitoret dhe perdoruesit

  • Rregullo dhe kontrollo aksesin per cdo operator

  • Nxirr analiza

Copyright © 2017 Ericsoft Srl - Via Adriatica, 62, Misano Adriatico (RN) - Italia
Website created with ericsoft