Suite 4° - Program Menaxhimi All in One

Një zgjidhje All in One për të menaxhuar të gjitha departamentet e hotelit,
nga restoranti në të gjitha aktivitetet e lidhura.

  • Menaxho operatorët turistikë dhe agjencitë, kontratat dhe allotments;

  • Multi Company, menaxho në të njëjtën kohë të gjitha strukturat;

  • Multi Risorsa, rrit gamën e shërbimeve të ofruara;

  • Menaxhimi i ekonomizuar i magazines;

  • Eksporto, gjenero fatura elektronike.

  • Dergo ne menyre automatike cmimet dhe disponibilitetin agjensive on-line;

  • Dergo preventiva te krahausar;

  • Menaxho ne menyre automatike porosite drejt restoranteve;

  • Transfero produktet ne llogarine e hotelit;

  • Menaxho ne menyre te centralizuar pikat e shitjes.

Menaxho gjithshka nga nje nderfaqe e vetme

Yield management

Optimizo nivelet e "okupacionit" dhe cmimet e shitjes

CRM

Konverto klientet e tu ne ndjekes besnik me "Customer Relationship Management"

Contracts and Allotments

Menaxho kontratat me biznesin dhe agjencite ne menyre eficente dhe te automatizuar

Multi property

Menaxho te gjithe hotelet e tua njekohesisht nga nje nderfaqe e vetme

Multi resource

Koordino dhe menaxho shume thjeshte gjithe trajtimet Spa dhe tipet e tjera te sherbimeve qe deshiron te ofrosh

Hospitality Handhelds

Thjeshto dhe rrit eficencen e punes se stafit brenda struktures

Offline

Menaxho ne menyre te qenderzuar pika te ndryshme shitje te shperndara gjeografikisht edhe ne mungese te lidhjes ne internet

Interactive TV

Ngarko automatikisht ne faturen e dhomes filmat e blere nga klienti

Key Cards

Menaxho hyrjen ne dhome nepermjet sistemeve kryesore te automatizimit te godinave

PBX

Ngarko automatikisht ne faturen e dhomes telefonatat e bera nga klienti

Inventory

Menaxhim automatik dhe i besueshem i magazines

Routing

Shpejto kontabilizimin ne "front-office" ne projektim apo ne momentin e nevojshem

Export

Eksporto te dhenat financiare ne formate standarte universale

Shume funksione per te menaxhuar hotelin tuaj

Rrit prenotimet

Permirsoni perfitimet

Konverto klientet e tu ne ndjekes besnik

Copyright © 2017 Ericsoft Srl - Via Adriatica, 62, Misano Adriatico (RN) - Italia
Website created with ericsoft