Suite 4°

Gjitha në një zgjidhje për të menaxhuar të gjitha departamentet e hotelit,
nga restoranti për të gjitha aktivitetet e lidhura.

  • Manage operatorët turistikë dhe agjencitë, kontratave dhe allotments;

  • Multi Company, menaxhuar të gjitha objektet në të njëjtën kohë;

  • Multi Burimeve, rrit gamën e shërbimeve të ofruara;

  • Menaxhimit depo dhe kujdestari;

  • Eksportit gjeneron faturat elektronike.

  • Transmetojë normat automatikisht dhe disponueshmërinë për agjencitë online;

  • Dërgo vlerësimeve të shumta krahasuese;

  • Menaxhuar urdhra në restorant automatikisht;

  • Transferimi akuza në faturën e hotelit;

  • Menaxho pikë qendra gjoks.

Menaxhimin e të gjithë nga një ndërfaqe të vetme

Yield management

Optimizo nivelet e "okupacionit" dhe cmimet e shitjes

CRM

Konverto klientet e tu ne ndjekes besnik me "Customer Relationship Management"

Contracts and Allotments

Menaxho kontratat me biznesin dhe agjencite ne menyre eficente dhe te automatizuar

Multi property

Menaxho te gjithe hotelet e tua njekohesisht nga nje nderfaqe e vetme

Multi resource

Koordino dhe menaxho shume thjeshte gjithe trajtimet Spa dhe tipet e tjera te sherbimeve qe deshiron te ofrosh

Hospitality Handhelds

Thjeshto dhe rrit eficencen e punes se stafit brenda struktures

Offline

Menaxho ne menyre te qenderzuar pika te ndryshme shitje te shperndara gjeografikisht edhe ne mungese te lidhjes ne internet

Interactive TV

Ngarko automatikisht ne faturen e dhomes filmat e blere nga klienti

Key Cards

Menaxho hyrjen ne dhome nepermjet sistemeve kryesore te automatizimit te godinave

PBX

Ngarko automatikisht ne faturen e dhomes telefonatat e bera nga klienti

Inventory

Menaxhim automatik dhe i besueshem i magazines

Routing

Shpejto kontabilizimin ne "front-office" ne projektim apo ne momentin e nevojshem

Export

Eksporto te dhenat financiare ne formate standarte universale

Shumë tipare për menaxhimin hotelin tuaj

Rritja rezervime

përmirëson profitabilitetit

Të mbajë klientët tuaj

Copyright © 2017 Ericsoft Srl - Via Adriatica, 62, Misano Adriatico (RN) - Italia
Website created with ericsoft